Bli medlem i Replot UF

Medlemsavgiften år 2021 är följande:

Barn och ungdomar 0-15 år: 0€

Personer 16 år (födda 2005) och äldre: 6€

Anslutningsavgift: 0€ 

Fakturor för medlemsavgiften 2021 kommer delas ut under första halvan av april. Medlemmarna får gärna använda formuläret nedan för att uppdatera sina kontaktuppgifter.  

Vi ser gärna att fler medlemmar ansluter sig till föreningen, speciellt ungdomarna och barnen i byn. Om ni vill bli (ny) medlem så ska ni skriva in er som medlem i föreningen via formuläret nedan, när ni har gjort det får ni hem en faktura för medlemsavgiften. Även barn och ungdomar 0-15 år får hem en faktura för medlemsavgiften på 0€, detta som en bekräftelse på medlemskapet i föreningen. 

Uppgifter om medlemmar

Orsak till inlämning av uppgifter
Skriv siffran 3 med bokstäver: