Årsmötet 2021

Protokollet samt bilagorna från årsmötet som hölls 28.2.2021 finns tillgängliga här.

Talkogrupp på Whatsapp

Gå med i Whatsappgruppen "Replot UF talko" för att få snabb info om våra renoveringstalkon och övriga talkon! Ni kan gå med i gruppen via den här länken.