Hyresavtal 


I hyresavtalet nedan hittar ni alla villkor för uthyrning av ungdomslokalen. 

Hyresavtal för ungdomslokalen

Räddningsplan

 

Ungdomslokalen upptagen

I kalendern nedan ser ni vilka datum och tider ungdomslokalen är upptagen och inte kan bokas.

Bokningsförfrågan

Skriv siffran 10 med bokstäver:

Uthyrning av ungdomslokalen

Vi hyr ut ungdomslokalen till både privatpersoner, föreningar, företag och övriga organisationer. Vill ni hyra ungdomslokalen, ta då kontakt med ordförande Jenny Backström på tel. 050 3071468 eller replot.uf@gmail.com, ni kan också använda formuläret till vänster på sidan. Hyran faktureras och ett hyresavtal skrivs, en mall på hyresavtalet hittar ni i balken till vänster.  

Hyror för Replot ungdomslokal fr.o.m. 2021

Dessa priser gäller tillsvidare. 

 

Helghyra (fredag-söndag)

Lämpar sig för t.ex. fester och bröllop. Hyrestagaren får tillgång till köket, serveringsrummet, festsalen, toaletterna och garderoben.

Priser:
Ordinarie pris (inkl. föreningar/organisationer): 400€
Medlemspris*: 300€
*För att medlemspriset ska gälla måste personen ha varit medlem i föreningen sedan åtminstone föregående år och ha betalt sina medlemsavgifter.

Villkor:
• Hyresavtal skrivs (fastslås av styrelsen), där framkommer de detaljerade villkoren för uthyrningen
• Hyrestagaren städar efter tillställningen, om RUF sköter detta kostar det 100€ extra
• Hyrestagaren har tillgång till ungdomslokalen fredag-söndag, under denna tid ska förberedelserna för festen och städningen efteråt genomföras. Om hyrestagaren behöver tilläggstid före och/eller efter detta så är priset 50€/dygn
• Om hyrestagaren önskar hyra ungdomslokalen för ett rent kommersiellt syfte gäller inte dessa priser, i sådana fall bestäms hyran av styrelsen

 

Dagshyra (18 h)

Lämpar sig för endagstillställningar där både förberedelserna och efterarbetet klaras av på samma dag som tillställningen. Hyrestagaren får tillgång till köket, serveringsrummet, festsalen, toaletterna och garderoben.

Pris: 150€

Villkor:
• Hyresavtal skrivs (fastslås av styrelsen), där framkommer de detaljerade villkoren för uthyrningen
• Hyrestagaren städar efter tillställningen, om RUF sköter detta kostar det 100€ extra
• Hyrestagaren har tillgång till ungdomslokalen kl. 08.00-02.00, under denna tid ska alla förberedelser inför evenemanget och städningen efteråt ske
• Om hyrestagaren önskar hyra ungdomslokalen för ett rent kommersiellt syfte gäller inte dessa priser, i sådana fall bestäms hyran av styrelsen

 

”Studentfestpaketet” (30 h)

Detta alternativ lämpar sig för t.ex. studentfester och dop där hyrestagaren inte behöver ha tillgång till festsalen och där förberedelserna hinner göras kvällen före. Hyrestagaren får tillgång till köket, serveringsrummet, toaletterna och garderoben.

Pris: 100€

Villkor:
• Hyresavtal skrivs (fastslås av styrelsen), där framkommer de detaljerade villkoren för
uthyrningen
• Hyrestagaren städar efter tillställningen, om RUF sköter detta kostar det 100€ extra
• Hyrestagaren har tillgång till ungdomslokalen från kl. 18.00 kvällen före tillställningen för
att ställa i ordning, städningen efter tillställningen ska hinna göras samma dag som
tillställningen hålls
• Om hyrestagaren önskar hyra ungdomslokalen för ett rent kommersiellt syfte gäller inte
dessa priser, i sådana fall bestäms hyran av styrelsen

 

Barnkalaspaketet (5 h)

Detta alternativ är ämnat för barnkalas som hålls i serveringsrummet. Hyrestagaren får tillgång till köket, serveringsrummet, toaletterna och garderoben.

Pris: 40€

Villkor:
• Inget hyresavtal skrivs, villkoren för uthyrningen presenteras nedan
• Priset gäller för privatpersoner
• Hyrestagaren städar efter barnkalaset, om RUF sköter detta kostar det 100€ extra
• Hyrestagaren har tillgång till köket, serveringsrummet, toaletterna och garderoben i upp
till fem timmar, under denna tid ska alla förberedelser inför barnkalaset och städningen
efteråt ske
• Köksutrustningen får användas men hyrestagaren bör städa och diska efter sig

 

Möten (upp till 3 h)

Är ämnat för föreningars möten, t.ex. styrelsemöten och årsmöten. Hyrestagaren får tillgång till köket, serveringsrummet, toaletterna och garderoben.

Priser:
Priserna gäller per förening/organisation och per kalenderår, ju fler möten som hålls under året desto lägre hyra per möte.

Möte 1–2: 20€/möte

Möte 3–4: 15€/möte

Möte 5–6: 10€/möte

Möte 7–>: 5€/möte

Villkor:
• Inget hyresavtal skrivs, villkoren för uthyrningen presenteras nedan
• Mötespriserna gäller för föreningar och sammanslutningar (t.ex. väglag)
• Hyrestagaren har tillgång till köket, serveringsrummet, toaletterna och garderoben i upp till tre timmar, köksutrustningen får användas men hyrestagaren bör städa och diska efter sig
• Priset gäller inte för företag och deras informationstillfällen etc., för dylika tillfällen fattar styrelsen beslut om hyran

 

Övriga alternativ

Förutom dessa hyrespaket kan styrelsen också skräddarsy uthyrningsalternativ vid behov, utgående från vilka utrymmen hyrestagaren vill ha tillgång till och för hur lång tid. Hyran slås då fast från fall till fall.